Lääkärit ja asiantuntijat
meditaation vaikutuksista


USA:ssa tehdyssä pitkäaikaistutkimuksessa verrattiin 2000 TM-tekniikan oppineen sairastavuutta 600 000 muuhun erään vakuutusyhtiön asiakkaaseen. TM-harjoittajien sairastaminen oli yli 50% muuta väestöä vähäisempää. Yli 40-vuotiaiden osalta ero oli noin 70% TM-harjoittajien hyväksi sekä lääkärissä käynnein että sairaalapäivin mitattuna. Lähde: Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493-507.

Transsendenttista Meditaatiota on tutkittu lääketieteen asiantuntijoiden toimesta jo yli 20 vuoden ajan. Tutkimuksia on suoritettu yli 200 yliopistossa eri puolilla maailmaa. Tässä alla on koottuna muutamia suomalaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden ja lääkäreiden kommentteja aiheesta.

"Tutkimukset osoittavat, että Transsendenttisen Meditaation fysiologiset vaikutukset ovat täysin vastakkaiset niille, joita lääketiede pitää luonteenomaisina kehon yrityksille selviytyä stressistä."
Hans Selye, professori, (kansainvälisesti tunnettu stressitutkimuksen uranuurtaja)

”TM on välttämätön tekniikka nykyajan liike-elämässä, koska sen avulla mielen rauhoittaminen käy helposti ja nopeasti.”
Itoh Hideo, M.D., johtava lääkäri, Toyota Motor Company

"Meditaation vaikutuksia elintoimintoihin on tutkittu paljon ja monipuolisesti. Tutkimuksia tehdään fysiologisin mittauksin, muutoksia ei pyritä selittämään mystiikan avulla. Tulokset ovat varsin selviä ja samansuuntaisia.
Yleisimmin meditaation on havaittu lieventävän jännitystä. Rentoutumisen ansiosta myös monet stressioireiksi tulkittavat vaivat helpottuvat. Kohonnut verenpaine alenee, veren maitohappopitoisuus pienenee, sydämen toimintahäiriöt vähenevät, astma ja unettomuus helpottuvat."

Lauri Rauhala, professori, Mitä on meditaatio -kirjan kirjoittaja

"Transsendenttinen Meditaatio ennaltaehkäisee tehokkaasti psykosomaattisia stressivaivoja. Säännöllinen syvä rentoutuminen elvyttää kehon puolustusjärjestelmää ja siten vahvistaa terveyttä."
Matti Laulainen, yleislääkäri

”Meditaatio raivaa tietä elämänilolle, joka on kuin syvällä metsässä pulppuileva ehtymätön lähde – mielen ainoa todellinen voimavara.”
Tuulikki Saaristo, lääkäri, psykoterapeutti

”Kun ihminen antaa itselleen luvan kohdata itsensä kahdesti päivässä, hänen tiedostamisensa nousee aivan uudelle tasolle ja kyky kohdata ja käsitellä vaikeita asioita lisääntyy. On ilmeistä, että TM:n aikana ihminen ratkoo sisäisiä ristiriitojaan tiedostamattaan piilotajunnassaan samalla tavalla – mutta tehokkaammin – kuin uniensa aikana. TM:n aikana koettu tunnetila on selvästi omanarvontuntoa kohottava. Ihminen ikään kuin saa osan tuosta kokemuksesta myös käytännön elämään ja toimii esim. työssään enemmän itseensä luottaen ja luovemmin.”
Ilkka Härkönen, psykiatrian erikoislääkäri

”Lisääntynyt vastuu ja työkuorma näkyvät nykyisin työuupumuksena liian suuressa osassa väestöä. Uupumusta joudutaan usein hoitamaan pitkillä sairauslomilla ja kemiallisesti lääkkeillä. Hoitamattomana työuupumus johtaa usein masennukseen, josta paraneminen voi kestää vuosia. Kasvava osa työssäkäyvistä jää eläkkeelle psyykkisten syiden vuoksi.
TM-tekniikka on tehokas rentoutusmenetelmä, joka toimii niin työuupumuksen ehkäisijänä kuin sen helpottajanakin. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että TM-koulutus on pitkällä tähtäimellä erittäin kannattavaa työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Harjoituksen tuottama syvä fysiologinen lepotila elvyttää stressistä tehokkaasti – ja näin koulutus antaa ihmiselle toimivan rentoutumisen taidon jopa loppuelämän ajaksi.
Kari Laamanen, työterveyslääkäri

 

Aloitussivulle     Ajankohtaista      Kokemuksia      Tutkimukset
Kysyttävää      TM-luennot/-kurssit      Yhteystietoja