Meditaation perinteestä


Maharishi
Mahesh Yogi


Guru Dev


Henkiseen kehittymiseen tähtääviä menetelmiä on ollut olemassa niin kauan kuin korkeakulttuureitakin. Jotkin näistä ajan testaamista, vuosituhansia säilyneistä menetelmistä soveltuvat myös nykypäivän dynaamiseen toimintaympäristöön.

TM-tekniikan juuret ovat ikivanhassa Intian veda-traditiossa, missä meditaation perinne on säilynyt lukemattomien sukupolvien ajan. (veda = tieto)

Vuosituhansien ajan ihmismielen universaaleihin toimintaperiaatteisiin perustuvat meditaatiotekniikat olivat idässä vain pienten, asiaan vihkiytyneiden piirien käytössä. Niitä ei opetettu julkisesti, vaan tieto siirtyi yhdeltä mestarilta vain muutamalle valitulle oppilaalle.

Tällä vuosituhannella tilanne on muuttunut. Maharishi Mahesh Yogi toi Transsedenttisen Meditaation länsimaihin vuonna 1957. Maharishin omana opettajana toimi Swami Brahmananda Sarasvati eli Guru Dev. Vuosina 1869-1953 elänyt Guru Dev oli kautta intian arvostettu opettaja. Mm. presidentti Radhakrishnan nimesi hänet "Vedantan ruumiillistumaksi" ja kaikkien aikojen suurmieheksi. Elämänsä viimeiset vuodet Guru Dev toimi arvostetun Jyotir Mathin Shankaracharya -oppituolin haltijana.

Nykyisin TM-tekniikkaa ja Maharishin yhteenkokoamia joitakin muita veda-tiedon osa-alueita opetetaan mm. useissa yksityiskouluissa ja yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Transsendenttisen Meditaation on oppinut maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa henkilöä ja sitä pidetäänkin nykyisin eniten tutkittuna ja laajimmin asiantuntijoiden suosittelemana henkisen kehityksen ohjelmana.

 

Aloitussivulle     Ajankohtaista      Kokemuksia      Tutkimukset
Kysyttävää      TM-luennot/-kurssit      Yhteystietoja